Om

Organisatör

Sociologidagarna 2020 anordnas av Institutet för social forskning (SOFI) och Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet, i samarbete med Sveriges Sociologförbund. 

I den lokala organisationskommittén ingår Vanessa Barker, Malcolm Jacobson, Anna Kahlmeter, Arvid Lindh, Charlotta Magnusson, Kenneth Nelson, Magnus Nermo, Eva-Lisa Palmtag, Daniel Ritter, Max Thaning, och Andrea Voyer.

Organisationskommittén kontaktas via  info@sociologidagarna.se.

Lokaler

Konferensen hålls på Frescati, (Stockholm universitets campus), i Aula Magna. Adressen är Frescativägen 6, 114 18 STockholm. 

Universitetet nås enkelt med buss eller tunnelbana (hållplats Universitetet). 

Viktiga datum

 • Anmälan av papper, November 15 (förlängt till 30 november)
 • Notifiering att papper har accepterats: December 15
 • Betalning registreringsavgift (early bird): Januari 31
 • Betalning registreringsavgift (ordinarie): Februari 29
 • Konferens: 18-20 Mars 2020

Konferensen börjar 18 Mars 13.30, och avslutas 20 Mars 14.30. 

Avgifter

Alla deltagare betalar en konferensavgift, plus ett individuellt medlemskap i Sveriges sociologförbund som löper över två år.  Konferensmiddagen är frivillig.

Alla priser är innan moms. Betalningar som sker via en statlig myndighet är momsbefriade. För övriga deltagare tas moms ut.

Registrering före 31 januari 

 • Doktorand/emeritus, 1400 kronor
 • Disputerad, 2200 kronor

Registrering 1 februari- 31 februari

 • Doktorand/emeritus, 2000 kronor
 • Disputerad 3100 kronor

Medlemsavgifter

 • Ordinarie, 800 kronor
 • För anställd vid medlemsorganisation, 600 kronor
 • Doktorander/studenter, 200 kronor
 • Yrkesverksamma utanför universitet och högskola, 200 kronor
 • Pensionärer, 200 kronor

Konferensmiddag, 800 kronor

Medlemsorganisationer

Göteborgs universitet (Inst. för sociologi och arbetsvetenskap)
Högskolan Dalarna (Avd för sociologi)
Karlstad universitet (Avd för sociologi)
Linnéuniversitet (Avd för sociologi)
Luleå tekniska universitet (Avd för sociologi)
Lunds universitet (Sociologiska inst.)
Mittuniversitet (Avd för samhällsvetenskap)
Mälardalens högskola (Avd för sociologi)
Stockholms universitet (Sociologiska inst. och SOFI)
Södertörns högskola (Avd för sociologi)
Umeå universitet (Sociologiska inst.)
Uppsala universitet (Sociologiska inst.)
Örebro universitet (Avd för sociologi)