Liber

Hej,

Jag heter Helena Ekholm och är förläggare för samhällsvetenskap på Liber. Vi på Liber hade sett fram mot att medverka på Sociologidagarna för att tipsa om våra nya titlar. Med hänsyn till den rådande situationen har vi ordnat ett “virtuellt bokbord” som vi hoppas kan komma till nytta.

Nedan hittar du länkar till några av våra nyaste titlar. Om du vill beställa kostnadsfria utvärderingsexemplar av dessa, eller av något annat inom högskolelitteraturen från vår hemsida, så kan du svara med vändande mail direkt till mig.

En stor del av behållningen med att komma och träffa er, är att få feedback på våra titlar och tips på vad som saknas i bokväg. Det är också väldigt givande med diskussionerna om vad vi gemensamt kan göra för att hjälpa studenterna att klara sina studier. Detta är förmodligen extra viktigt i dagens läge! Har du frågor kring vår utgivning eller vill diskutera bokidéer, så är du mer än välkommen att höra av dig via telefon eller mail till mig.

Allt gott och med vänlig hälsning,

Helena Ekholm
Förläggare samhällsvetenskap
Kontakta mig här

Introduktion till samhällsvetenskaplig metod
Asbjørn Johannessen, Per Arne Tufte, Line Christoffersen

Introduktion till samhällsvetenskaplig metod ger en bred översikt över både kvantitativ och kvalitativ metod. Boken lämpar sig för studenter och forskare men är intressant för alla som ska genomföra olika undersökningar, projekt och utredningar. Det krävs inte några särskilda förkunskaper om forskningsmetoder för att ha nytta av boken.

En introduktionsbok ska inte innehålla ”allt” om metod utan den här boken lyfter fram det som är nödvändigt för att man ska få en grundläggande förståelse för samhällsvetenskaplig metod. Boken tar upp de val som bör göras i forskningsprocessen, hur en undersökning kan designas från idé till rapportering och presentation av resultaten. Den ger många praktiska råd och tips och är rik på konkreta exempel.

Denna andra upplaga av boken har blivit grundligt uppdaterad efter senaste forskning, och ny medförfattare är Line Christoffersen. Bland annat har kvalitativ dataanalys fått mycket större fokus och blivit uppdelad i flera nya kapitel, till exempel om fallstudiedesign, regressionsanalys och dokumentanalys samt litteraturstudier.

ISBN 978-91-47-13204-1

Mer information om boken

Tryckt utvärderingsexemplar 
Beställ boken i tryckt format

Att förstå sin egen utsatthet
Jakob Carlander, Andreas Wedeen

Att arbeta med människor i en utsatt situation är också att ställas inför sin egen utsatthet. Den här boken belyser psykologiska och existentiella teorier och aspekter av de yrkesverksammas utsatthet inom människovårdande yrken.

Boken är pedagogiskt utformad med empiriska exempel och visar med konkreta verktyg hur yrkesverksamma inom människovårdande yrken kan möta andras utsatthet. Den hjälper läsaren att reflektera över sin yrkesroll och ger tips på hur man kan vända utsattheten till en yrkesstolthet.

Boken lämpar sig för alla som arbetar med människor i utsatta livssituationer. Den kan användas av den som är yrkesverksam eller under utbildning till socionom, psykolog, psykoterapeut, lärare, sjuksköterska, diakon, präst och liknande kontaktyrken.

ISBN 978-91-47-12646-0

Mer information om boken

Digitalt utvärderingsexemplar
Beställ boken i digitalt format och få tillgång till den direkt

Tryckt utvärderingsexemplar
Beställ boken i tryckt format

Ensamkommandes upplevelser & professionellas erfarenheter
Mehrdad Darvishpour, Niclas Månsson (red.)

Den här antologin tar upp både framgångsfaktorer och hinder när det gäller de ensamkommandes livskvalitet, hälsa, välfärd, skolgång, arbetsmarknad och deras fortsatta inkludering och integration i samhället. Antologin tar upp tre teman:

– Ensamkommande ungas inträde på arbetsmarknaden samt deras hälsa.

– Ensamkommandes egna upplevelser av mottagande, samhällelig etablering, integration och jämställdhetsutveckling.

– Myndigheters och organisationers erfarenheter, utmaningar och möjligheter för ungdomarnas integration.

Boken vänder sig till studenter inom socialt arbete, sociologi, IMER-forskning och lärarutbildning. Den fungerar framför allt på kurser som handlar om migration, integration och social utsatthet, kurser om det mångkulturella samhället och ensamkommande ungdomar i skolan. Den riktar sig också till myndigheter och organisationer som arbetar med denna typ av frågor.

ISBN 978-91-47-12926-3

Mer information om boken

Digitalt utvärderingsexemplar
Beställ boken i digitalt format och få tillgång till den direkt

Tryckt utvärderingsexemplar
Beställ boken i tryckt format

BeGreppbart Segregation
Jonas Lindström

Det talas mycket om segregation, men vad betyder begreppet egentligen? Och vad menas med att exempelvis vissa platser är segregerade, och vad gör segregationen med oss? Jonas Lindström presenterar en översikt av segregation utifrån såväl aktuella som historiska perspektiv och sätter det i relation till både det vardagliga och det vetenskapliga.

Förutom att boken redogör för segregationsbegreppets bakgrund, orsaker, konsekvenser och teoretiska betydelser tar den upp segregation som samhällsproblem som finns mitt ibland oss. Frågan är dock för vem som segregation är ett problem. Boken manar till reflektion kring ett begrepp som emellanåt vilseleder oss i tron att tillståndet i samhället är på ett visst sätt och inte på ett annat.

Boken Segregation riktar sig till såväl en allmänt samhällsintresserad läsare som till universitetsstudenter inom exempelvis sociologi, socialt arbete (särskilt med inriktning mot samhällsarbete i storstadsmiljö), kulturgeografi och samhällsplanering men också till studenter på folkhögskolor och andra utbildningar.

ISBN 978-91-47-13059-7

Mer information om boken

Digitalt utvärderingsexemplar
Beställ boken i digitalt format och få tillgång till den direkt

Tryckt utvärderingsexemplar
Beställ boken i tryckt format

BeGreppbart Samtal
Karin Aronsson

Samtal fyller våra liv, från tv-sända nyhetsintervjuer till familjers förhandlingsarbete. För många yrkesgrupper, som läkare, sjuksköterskor, socialarbetare, lärare och jurister, är samtalet det viktigaste verktyget. Denna bok presenterar Goffman, samtalsanalys och andra teorier om samtal, tillämpade på olika arenor: från rättssalen, läkarmottagningen och klassrummet till samtal runt köksbordet.

Här diskuteras teori och empiri med bäring på styrning, motstånd och vardagslivets diplomati, från barnets första dialog till skolans kvartssamtal och föräldrars vårdnadstvister. Fokus är på diskursiva resurser och oskrivna regelverk, men också på hur det uppstår pauser, glipor och avbrott i samtal.

Boken är lämplig för alla som i sin kommande profession har nytta av kunskaper om samtal, exempelvis lärare, socionom, psykolog eller liknande.

ISBN 978-91-47-13060-3

Mer information om boken

Digitalt utvärderingsexemplar
Beställ boken i digitalt format och få tillgång till den direkt

Tryckt utvärderingsexemplar
Beställ boken i tryckt format