Keynotes

Jeffrey Alexander innehar Lillian Chavenson Saden’s Professur i Sociologi vid Yale University, där han är föreståndare för Center for Cultural Sociology. Jeffrey Alexander är en internationellt framstående kultursociolog med ett stort antal uppmärksammade publikationer på sitt CV, däribland Cultural Trauma and Collective Identity (University of California Press),  The Civil Sphere (Oxford University Press), samt The Meanings of Social Life: A Cultural Sociology (Oxford University Press). Hans senaste bok är Breaching the Civil Order: Radicalism and the Civil Sphere (Cambridge University Press).

Melinda Mills är professor i sociologi vid Oxford University. Hon är också knuten till Nuffield College. Hennes senare arbeten kombinerar samhällsvetenskaplig forskning och genetik för att bättre förstå familjebildning och barnafödande. Hon var tidigare redaktör för European Sociological Review. Hon är författare till ett flertal välciterade böcker, däribland Globalization, uncertainty and youth in society (Routledge) och Globalization, uncertainty and men’s careers: an international comparison (Edward Elgar). Hon har publicerat i flera ledande tidsskrifter, såsom Nature genetics, European Sociological Review, Journal of Marriage and Family, and Social Science & Medicine.